Luật thi đấu CAROM 1 băng và 3 băng

Ngoài những điều luật trong luật chung của Billiard Carom được áp dụng thì trong Carom 1 băng và 3 băng
LUẬT CAROM 1 BĂNG
- Đấu thủ phải đánh làm sao cho bi cái chạm ít nhất 1 băng trước khi chạm vào bi mục tiêu thứ 2, nếu không thực hiện được thì sẽ bị xem như phạm lỗi
LUẬT CAROM 3 BĂNG
- Đấu thủ phải đánh làm sao cho bi cái chạm ít nhất 3 lần với 1 hay nhiều băng trước khi chạm vào bi mục tiêu thứ 2, nếu không thực hiện được thì sẽ bị xem như phạm lỗi.
- Trường hợp bi cái nhảy lên một hay nhiều thành bàn, thành băng rồi quay trở lại bàn thì được xem như cú đánh hợp lệ và mỗi thành bưang hay thành bàn sẽ được tính là chạm 1 băng.
- Nếu bi cái bị dính vào thành băng thì đấu thủ có thể đánh vào chính băng đó nhưng lần chạm đó sẽ không được tính, chỉ được tính ở nhữmg lần chạm tiếp theo.

Menu